KONST KORT SHOP

Bilder av Lisbeth Claesson


Konst kort

NR 1. Iakttagaren. 12,5 x 9,3 cm. 5 kronor.

Konst kort

NR 2. Vaggsång för månen. 15 x 16,7 cm. 10 kronor.

Konst-kort

NR 3. Till vatten där jag finner ro. 15 x 15 cm. 10 kronor.

Konst-kort

NR 4. Mötet i parken. 15 x 10,5 cm. 5 kronor.

Konst-kort

NR 5. Måltiden. 15 x 10,5 cm. 5 kronor.Korten kan beställas via email:

Skriv kort NR x antal och adress dit korten ska skickas.
Sedan får du mail med pris + porto.

Eller ring 0733877305

Foto: Atelje Claes, Vänersborg.
Tryck: Niklassons Tryckeri, Mellerud.
Papper: Arctic 300 gram från Arctic paper Åsensbruk